Over de club

HTC Son Tennis is een gezellige duurzame vereniging met maatschappelijke betrokkenheid. 

Geweldige faciliteiten, voor leden van 4-100 jaar. Opgericht op 23 september 1968 met nu 450 leden. Wij beschikken, naast een eigen kantine met terras over 10 buitenbanen, 2 minibanen, een grote oefenmuur en…een eigen tennishal met drie binnenbanen.

Een prettig klimaat voor jong en oud.

Veel mogelijkheden, zowel intern als extern. Allerlei competities, toernooien, trainingen en interne activiteiten.

Duurzaam

Onze vereniging is in 2014 begonnen met vervanging van de baanverlichting. Buiten zijn 6 banen voorzien van ledverlichting. De 3 binnenbanen zijn ook voorzien van ledverlichting. 

Maatschappelijk betrokken

In onze jeugdopleiding wordt veel aandacht besteed aan de totaalontwikkeling van de kinderen, zowel motorisch, sociaal als cognitief.

Er wordt op zondagmorgen les gegeven door eigen leden aan kinderen met een beperking in samenwerking met Stichting Meedoen.

Evenementen voor jong en oud

Overdag zijn er verschillende groepen senioren waar je je makkelijk kunt aansluiten voor een gezellig potje tennis met na afloop gezamenlijk een lekker bakje koffie/thee in onze kantine.

Wij organiseren leuke interne toernooitjes; van ouder-kind toernooi tot vriendjes-vriendinnetjesdag en van Daviscup tot Lady’s day. Maar ook van invitatietoernooi tot de oergezellige Toss-avond.

Daarnaast zijn er natuurlijk onze trainingen op allerlei niveau, gegeven door onze clubtrainer Stefan Jorna.

De twee drukbezochte  KNLTB open toernooien voor senioren en junioren, maar ook de jaarlijkse clubkampioenschappen zijn leuke evenementen waarbij je kunt zien waar onze vrijwilligers allemaal toe in staat zijn.

Ook hebben we veel competitieteams, veelal in het voorjaar. Doordeweeks, maar vooral op vrijdag, zaterdag en zondag is het topdrukte op ons sportpark. De deelname aan de najaarscompetitie en wintercompetitie groeit steeds meer.

Eigen tennishal 

Onze tennisvereniging beschikt over een eigen tennishal. Dit is vrij uniek voor een tennisvereniging. Zo kunnen we ook in de winterperiode binnen trainen op professionele hardcourtbanen, a la Australian Open, met maximale demping.

Om wat extra inkomsten te genereren, worden er ook contractbanen verhuurd.

Met je lidmaatschapspas kun je op de vrije haluren ook binnen afhangen.

Tennisopleiding

Binnen is baan 3 voorzien van een speciale multifunctionele oefenmuur en buiten hebben we een compleet jeugdplein met 2 minibanen, een grote oefenmuur met kunstgrasveldje en enkele speeltoestellen.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen spelenderwijs met tennis kennismaken. Er wordt veel aandacht gegeven aan het zgn Multi Skills programma. Hierbij wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van het kind. Denk aan de motoriek van het kind, de sociale vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling.

We zullen vaker gaan optrekken met omliggende basisscholen en na/bij schoolse opvang. De eigen tennishal leent zich hier perfect voor.

Regionale uitstraling

Met onze eigen tennisopleiding willen we graag een rol spelen in de regio (straal van 20 km) om naast onze eigen jeugd ook regionale fanatieke jeugd trainingsmogelijkheden aan te bieden. Dit zo inrichten dat onze jeugd samen met spelers uit de regio kunnen trainen die net zo fanatiek zijn en graag en snel beter willen worden. Onze eigen tennishal speelt hierin een belangrijke rol.

Binnen de regio staan we wat prestatief tennisniveau betreft al aardig op de kaart. Zo hebben we op zondag 6 landelijke gemengde teams van 2e klasse t/m 6e klasse.

En op zaterdag hebben we een heren en een gemengd team wat in de hoogste klasse uitkomt. Het gemengde team is in 2018 Nederlands Kampioen geworden!