Vertrouwenscontactpersonen

Het bestuur van HTC Son Tennis vindt dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Grensoverschrijdend gedrag (“Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd”) wordt niet geaccepteerd.

Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt.

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met een clubgenoot of met het bestuur. Maar je kunt ook contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging. Tegen de VCP kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander. De VCP kan je helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen tennissen.

Sinds april 2023 heeft HTC Son Tennis 2 VCP’s: Kristy van der Heijden en Marianne Klaver. De persoonlijke gegevens van de VCP staan hieronder. Ook staat hier de functiebeschrijving van de VCP. De VCP heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Vanuit de rol van VCP mag er verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan. De VCP draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, beschuldigde en bestuur) bij een incident binnen de vereniging.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuursleden etc. De VCP zal in overleg met de melder gezamenlijk beslissen welke vervolgstappen worden genomen. De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte wat de betrokkene heeft verteld en beschrijft welke afspraken er gemaakt zijn. Dit kan op verzoek van de betrokkene ook anoniem. Alleen wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal de VCP om de eventueel geanonimiseerde informatie gevraagd worden na overleg met de betrokkene. De verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen ligt ten allen tijde bij het bestuur.

De vertrouwenscontactpersonen van HTC Son Tennis zijn:

 

 

 

kristy_van_der_heijden_1.jpg    

Kristy van der Heijden 

Email:  info@kristyvanderheijden.nl

Tel.: 06-15647713

marianne_klaver_1.jpg

Marianne Klaver

Email: marianne_klaver_90@hotmail.com

Tel.: 06-55936530

cvsn_functieprofiel_vcp_v_vereniging_2020.pdf

cvsn_verantwoordelijkheden_kaders_en_werkwijze_vcp_vereniging_vcp_v_2021_2.pdf 

Vereniging Overzicht