Baanreglement

ALGEMEEN

Toegang tot de banen hebben alle leden van de vereniging en haar toegestane introducés. Het is verboden met opzet of door nalatigheid dan wel door onoordeelkundig handelen activiteiten te ondernemen waarbij schade aan de tennisbanen wordt toegebracht. De leden zijn verplicht op en naast de baan aanwezig afval in de daarvoor bestemde containers te doen en de baan te slepen na gebruik. Leden onthouden zich op de banen van aanstootgevend gedrag en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de andere leden. 

OPENSTELLING VAN DE BANEN

Vóór 09.00 en na 23.00 uur zijn de banen gesloten. De leden die bij duisternis als laatste de baan verlaten zijn verplicht de baanverlichting uit te doen. 

GOED GEBRUIK VAN DE BANEN

Voor een lange levensduur en veel speelplezier van en op onze smashcourt all-weatherbanen:

·         Altijd de gehele baan slepen na het gebruik van een baan: Bij alle weersomstandigheden slepen vanaf en tot aan de hekken en het midden van de 2 banen (zodoende wordt al het roodzand weer goed verdeeld over de baan)

·         Slepen van buiten naar binnen, volgens onderstaand patroon

·         Zorg voor gepast schoeisel, hoge noppen zijn niet toegestaan

·         Als er sneeuw, ijzel, plassen of dooiwater op de banen ligt en bij opdooi, zijn de banen onbespeelbaar en zal dat z.s.m. in de ClubApp op de website vermeld worden, zie hieronder. 


 banen_vegen_2.png
  

TENNISBANEN IN WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

Er kan nagenoeg altijd gespeeld worden op onze tennisbanen. Echter, vooral in de winter zijn de banen in sommige omstandigheden gesloten. Controleer daarom met name in de winter in de ClubApp of op de website of de banen wel bespeelbaar zijn. Indien de banen gesloten zijn dan is het, in verband met mogelijke ernstige schade aan de banen of de ondergrond, niet toegestaan om de banen te betreden.

Over het algemeen gelden de volgende regels:

·         Bij vorst zijn de banen in principe bespeelbaar. Echter, indien het tijdens of net voor de vorstperiode heeft geregend dan zijn de banen veelal gesloten. Let wel op dat de banen bij vorst glad en hard zijn en de kans op blessures groter is

·         Bij sneeuw en ijzel zijn de banen niet bespeelbaar. IJzel en vastgetrapte sneeuw ‘verijst’ en de scherpe kristallen beschadigen de vezels van de mat. Tevens hecht de ijsvorming zich aan de mat vast, waardoor het ijs langzamer ontdooit. Sneeuw en ijzel mogen niet verwijderd worden, anders beschadigt dat de ondergrond

·         Bij dooi en opdooi kan er niet gespeeld worden. De ondergrond is tijdens (op)dooi nog deels bevroren en betreden kan voor onherstelbare schade zorgen, met name aan de onderlaag

Wat is opdooi? Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Onze tennisbanen zijn, net zoals de meeste andere banen in Nederland, aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand. Aan het oppervlak kun je het niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Bespeling kan in dat geval onder meer leiden tot kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het balstuitgedag. Om te kunnen spelen na opdooi dient de baan eerst te worden gewalst. Vanwege de slecht zichtbare effecten van opdooi, is het van belang de bespeelbaarheid te controleren. Als de lavafundatie nog niet in zijn geheel is teruggezakt, merk je bij betreding van de baan dat de kunstgrasmat licht wordt ingedrukt. Alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie. Hoor je tijdens het lopen een hol geluid, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.

De duur van opdooi is onder andere afhankelijk van de duur van de vorstperiode, de temperatuur na de vorstperiode, eventuele sneeuwval tijdens de vorstperiode, de hoeveelheid zon die op de banen schijnt, de hoeveelheid water in de grond en speelt ook een rol bij kortdurende afwisselende perioden van dooi en vriezen (kwakkelweer). Daarom verschilt het optreden van opdooi niet alleen per tennisvereniging (locatie) maar kan dus zelfs per baan wisselen. Om (permanente) beschadigingen te voorkomen, zijn de banen tijdens een periode van opdooi gesloten en worden ze dagelijks gecontroleerd. 

AFHANGREGELS

Afhangen dient plaats te vinden in de ClubApp. Afhangen geschiedt per baan voor een speelduur van 60 minuten. Per baan dienen alle spelers af te hangen. Het is niet toegestaan om als dubbel met 2x2 personen na elkaar af te hangen. In de ClubApp is te zien wanneer en welke banen er beschikbaar zijn om te reserveren. 

COMPETITIE, TOERNOOIEN, TRAININGEN EN ANDERE VERENIGINGSACTIVITEITEN

Tijdens competitiewedstrijden en door de vereniging georganiseerde toernooien of evenementen zijn, tenzij anders aangegeven, de banen niet voor recreatief tennis geopend. Gedurende een aantal uren per dag worden er banen beschikbaar gesteld voor tennislessen/trainingen. 

GEBRUIK VAN DE BANEN VAN ANDERE VERENIGINGEN BIJ GROTE TOERNOOIEN

Tijdens het Open HTC Son Tennis toernooi en het Open HTC Son Tennis jeugdtoernooi is het toegestaan dat de leden van onze vereniging gebruik maken van de tennisbanen van T.V. Son en Breugel. Tijdens het jeugd parktoernooi en het parktoernooi voor senioren is het toegestaan dat de leden van T.V. Son en Breugel gebruik maken van onze tennisbanen. Dit alleen als alle banen van de organiserende vereniging voor het toernooi in gebruik zijn. 

INTRODUCTIE

Introductie door een lid van de vereniging van niet-leden is toegestaan. De helft van het aantal spelers per baan moet echter lid zijn van onze vereniging. Gasten dienen in dit geval een introductiekaart te kopen. Deze hangen bij de ingang van het clubhuis bij het voormalige afhangbord. 

1 JULI REGELING

Tennisleden van HTC Son Tennis, T.V. Son en Breugel en T.V. Pieter Brueghel kunnen van 1 juli t/m 30 september op elkaars banen spelen onder de navolgende voorwaarden:

·         tot 19.00 uur op maandag t/m vrijdag, op zaterdag en zondag kan men onbeperkt spelen

·         in een enkelspel is er altijd een lid speler van de thuisspelende vereniging, bij een dubbelspel zijn er minstens twee spelers lid van de thuisspelende vereniging

·         spelen is niet toegestaan tijdens competities, toernooien en door de vereniging georganiseerde evenementen 

CALAMITEITEN

Bij calamiteiten dient er direct 112 gebeld te worden en hulp ingeschakeld te worden. Een eventueel benodigde AED hangt bij de ingang van het clubhuis.

 

 

Vereniging Overzicht