Baanreglement

Algemeen

Toegang tot de banen hebben alle leden van de vereniging en haar toegestane introducés. Het is verboden met opzet of door nalatigheid dan wel door onoordeelkundig handelen activiteiten te ondernemen waarbij schade aan de tennisbanen wordt toegebracht. De leden zijn verplicht op en naast de baan aanwezig afval in de daarvoor bestemde containers te doen. Leden onthouden zich op de banen van aanstootgevend gedrag en zijn zich hun verantwoordelijkheid voor de andere leden bewust.

Openstelling van de banen


Vóór 09.00 en na 23.00 uur zijn de banen gesloten. De leden die bij duisternis als laatste de baan verlaten zijn verplicht de baanverlichting uit te doen.

Op de banen kan niet gespeeld worden:

 • als er sneeuw op de banen ligt
 • bij dooi na een vorstperiode
 • als de netten omlaag zijn gedraaid of de toegang tot de baan is geblokkeerd
 • dit op het mededelingenbord kenbaar is gemaakt 
 • men niet is voorzien van deugdelijk schoeisel of aangepaste kleding

Afhangregels


In het clubhuis hangt een touchscreen en een kaartlezer

 • afhangen geschiedt per baan voor een speelduur van 45 minuten. 
 • zonder geldige spelerspas kan er niet getennist worden
 • per baan dienen alle spelers af te hangen 

Competitie, toernooien, trainingen en andere verenigingsactiviteiten

Tijdens competitiewedstrijden en door de vereniging georganiseerde toernooien zijn, tenzij anders aangegeven, de banen niet voor recreatief tennis geopend. Dit is eveneens, voor een aantal banen, het geval op de door de vereniging georganiseerde tennisevenementen op maandag, dinsdag– en donderdagochtend. Gedurende een aantal uren per dag worden er banen beschikbaar gesteld voor tennislessen/trainingen.  

Gebruik van de banen van andere verenigingen bij grote toernooien.

Tijdens het Open HTC Son Tennis toernooi en het Open HTC Son Tennis jeugdtoernooi is het toegestaan dat de leden van onze vereniging gebruik maken van de tennisbanen van T.V. Son en Breugel. Tijdens het jeugd parktoernooi en het parktoernooi voor senioren is het toegestaan dat de leden van T.V. Son en Breugel gebruik maken van onze tennisbanen. Na het tonen van een geldige spelerspas aan de bar kan een pasje worden verkregen om af te hangen Dit alleen als alle banen van de organiserende vereniging voor het toernooi in gebruik zijn.

Introductie

Introductie door een lid van de vereniging van niet leden is toegestaan. De helft van het aantal spelers per baan moet echter lid zijn van onze vereniging. Gasten dienen in dit geval een  introductiekaart te kopen. Met deze introductiekaart moet worden afgehangen.

1 juli regeling

Tennisleden van HTC Son Tennis, T.V. Son en Breugel en T.V. Pieter Brueghel kunnen van 1 juli t/m 30 september op elkaars banen spelen onder de navolgende voorwaarden:

 • tot 19.00 uur op maandag t/m vrijdag, op zaterdag en zondag kan men onbeperkt spelen.
 • in een enkelspel is er altijd een lid speler van de thuisspelende vereniging, bij een dubbelspel zijn er minstens twee spelers lid van de thuisspelende vereniging.
 • na het tonen van een geldige spelerspas aan de bar kan een pasje worden verkregen om af te hangen
 • spelen is niet toegestaan tijdens competities, toernooien en door de vereniging georganiseerde evenementen


Calamiteiten

Bij de ingang van de banen zijn stickers geplaatst met het telefoonnummer van het HTC paviljoen. Bij calamiteiten kan er direct met een mobiele telefoon gereageerd worden naar de bar om de defibrillator te gebruiken, arts of ambulance te bellen (112). Dit kan belangrijke tijd besparen. De defibrillator hangt bij het clubhuis van de Golf.

Vereniging Overzicht