50 jaar 'HTC Son Tennis'

Welkom op de webpagina van het 50 jarig jubileum van HTC Son Tennis.

HTC Son Tennis viert haar 50 jarig bestaan op 23 september 2018! Dit heugelijke feit willen we gedurende het jubileumjaar vieren samen met alle leden en vrienden van de vereniging.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle activiteiten m.b.t. het jubileum!

Tijdens dit jubileum kijken we terug op de rijke geschiedenis van HTC Son Tennis, focussen we op het nu en kijken we vooruit naar de toekomst van de vereniging.

Afgelopen jaar hebben we een media-archief gemaakt van HTC Son Tennis, om zo de geschiedenis van de vereniging in beeld te brengen. Een foto heeft een verhaal en zorgt voor mooie gesprekken. Dit bleek tijdens onze zoektocht naar mooie foto’s, de verhalen bleven maar komen. De komende weken zal het archief nog verder worden gevuld zodat in de loop van het jaar al het materiaal voor iedereen toegankelijk is.

We willen iedereen van wie wij foto’s hebben mogen ontvangen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan ons media-archief. 

Heeft u ook nog foto’s of artikelen die onze mediabibliotheek kan uitbreiden, dan horen we graag van u.  De mediabibliotheek vindt u onder het kopje Vereniging. Veel kijkplezier!

De activiteitenkalender voor 2018 is klaar en deze kunt u terug vinden op de website of hieronder downloaden. Alle activiteiten worden georganiseerd door competitieteams, commissies of trainer. Dank voor jullie inzet!

Samen met alle leden en vrienden van HTC Son Tennis willen we er een heel mooi jubileumjaar van maken!

Met sportieve groet,

Jubileum commissie,

Wil van de Horst
Pam Verpalen
Anton van den Bosch

Downloads: