Extra Algemene Ledenvergadering

Op zondag 18 juli a.s. zal een extra Algemene Leden Vergadering gehouden worden. Op deze ALV worden de leden verzocht om de nieuwe statuten van de vereniging goed te keuren.

De statuten zijn op onderdelen aangepast in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 van kracht is geworden. De nieuwe statuten zijn goedgekeurd door de KNLTB en ook de leden stemden ermee in op de ALV van 27 juni jl. Helaas waren er te weinig leden aanwezig om de nieuwe statuten direct goedgekeurd te hebben. In de extra ALV op 18 juli as zullen we opnieuw de nieuwe statuten ter stemming brengen. Bij deze stemming dient tweederde van het aantal aanwezigen, ongeacht het aantal leden, voor de wijziging te stemmen voor goedkeuring van de statuten. Ondanks de korte agenda willen we de leden verzoeken om bij deze ALV aanwezig te zijn vanwege het belang van goede statuten voor onze vereniging.

De nieuwe statuten liggen vanaf heden in het clubhuis ter inzage. Aanmelding voor deze ALV is niet nodig.

Agenda
Extra Algemene Ledenvergadering

Tennisvereniging HTC Son Tennis
Zondag 18 juli 2021
Aanvang: 10.30 uur in clubhuis/terras 

Interim-voorzitter: Robert ten Broeke 

  1. Welkom
  2. Statutenwijziging vereniging HTC Son Tennis om te voldoen aan de nieuwe WBTR wetgeving (WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
  3.  Sluiting

 

Nieuws Overzicht